Elektrikar-Praha.cz - NONSTOP elektrikáři, zedníci a instalatéři

Elektrikář Praha - NONSTOP elektrikáři, zedníci a instalatéři

Služba Elektrikář Praha - NONSTOP 24 hod. na telefonu 723 648 967

Popis dvojvodičového systému 2-bus

Dvojvodičový dorozumívací systém (DDS) tvoří domácí telefony (DT), elektrický vrátný (EV), síťový napáječ (SN) a elektrický zámek (EZ). Tento systém je specifický tím, že každý EV musí mít při montáži nastavenou svou adresu (1-8) a DT nastavené systémové číslo (000-999).

Hlavní částí dvojvodičového systému je hlavní elektrický vrátný, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. Vedlejší elektrický vrátný (EVV) má z hlediska uživatele stejné vlastnosti jako hlavní, montuje se např. u vedlejšího vchodu domu.

EV se standardně dodává v provedení jako hlavní elektrický vrátný (EVH). V případě požadavku na připojení dalšího EV, je zapotřebí provést úpravu zapojení a přeprogramovat adresu. Podrobný popis je uveden v následujícím textu (viz kapitola 3.2). EV se podle počtu tlačítek pro volbu účastníka (maximálně 33 tlačítek!) skládá z jednotlivých dílů, kompletní seznam příslušných dílů najdete v tabulce č. 1.

EV popisované v tomto návodě jsou určeny ke spolupráci s domácími telefony 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, síťovým napáječem 4 FP 672 49, elektrickými zámky 4 FN 877 01-03, 11-14 a Modulem elektrického vrátného s kódovou volbou 4 FN 230 63 z produkce TESLA Stropkov, a.s. UPOZORNĚNÍ !

Nové verze modulů EV 4 FN 230 35, 38, 39 (vyráběny po 02/2005) obsahují změnu v nastavovaní základních parametrů (viz. 2).

Dvojvodičový dorozumívací systém dovoluje zaadresovat, resp. zapojit maximálně 8 ks EV.

Výrobce dále doporučuje do systému zapájet maximálně 100 ks DT. V případe zapojení většího

počtu DT může dojít k poklesu úrovně akustického signálu, případně k poruchám v komunikaci.

Používané zkratky:

  • DDS – Dvojvodičový dorozumívací systém EVV – Elektrický vrátný vedlejší
  • DT – Domácí telefon EZ – Elektrický zámek
  • DTH – Domácí telefon hlavní IČ – Interkomové číslo
  • DTV – Domácí telefon vedlejší SČ – Systémové číslo
  • EV – Elektrický vrátný SN – Síťový napáječ
  • EVH – Elektrický vrátný hlavní
18.11.2007