Elektrikar-Praha.cz - NONSTOP elektrikáři, zedníci a instalatéři

Elektrikář Praha - NONSTOP elektrikáři, zedníci a instalatéři

Služba Elektrikář Praha - NONSTOP 24 hod. na telefonu 723 648 967

Do koupě nového audia, videa, televize nebo PC jste investovali spoustu peněz. Je to Váš pracovní nástroj, prostředek k zábavě ale i ke komunikaci a někdy i miláček.

Ale pamatujete na to, že všechna tato zařízení jsou živa ze zásuvky? A není elektřina jako elektřina. Přebytek elektřiny v síti může Vaší techniku poškodit nebo zničit. Můžete přijít o pracně získaná data apod.

Jestliže tomuto chcete předejít kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme a pomůžeme.

 

Zaručujeme nejlepší ceny a profesionální přístup! Kolik stojí vybavení domácnosti svodiči přepětí? Spočítejte si nejprve všechny možné škody způsobené třeba požárem a potom je porovnejte s náklady na svodiče přepětí. Vybavení svodiči přepětí Vás přijde na několik tisích podle rozsahu a provedení.

Základní ochrana proti přepětí stojí cca od 4000 Kč. Ochrana proti přepětí chrání Vaše zařízení i před bleskem. Při údere blesku mohou vzniknout značné mateiální škody na domácích spotřebičích. Napříplad pokud dojde vlivem blesku ke zničení televize, DVD přehrávače a počítače, přibližná škoda činí:

  • Televize………….. .. 15 000 Kč
  • DVD přehrávač………3 000 Kč
  • Osobní počítač……..25 000 Kč
  • Celková škoda……..43 000 Kč

Do tohoto není zahrnuto riziko, že vlivem přepětí dojde např. k požáru televize (v praxi se stalo nesčetně krát. A v důsledku toho k požáru celého bytu) Hromosvod, jako ochrana před bleskem ale nikoli proti přepětí. Hromosvod není totéž a neplní stejnou funkci jako svodič přepětí. Hromosvod, který máte na střeše chrání Vaši nemovitost a Váš majetek před účinky blesku, tj. hlavně před požárem.Zde je úloha hromosvodu nezastupitelná.Ale nechrání už Vaše vnitřní zařízení, příp. spotřebiče, před účinky přepětí, které může vzniknout úderem blesku.Toto řeší ochrana proti přepětí a tedy svodiče proti přepětí.Dokonce Vás chrání před účinky přepětí, pokud uhodí u sousedů a v důsledku blesku se zavleče do rozvodné sítě přepětí.Přes zemnič hromosvodu může být totiž až 50% bleskového proudu zavlečeno do elektroinstalace v domě… Proč tomu tak je? Protože hromosvod ochrání Vaší nemovitost před požárem,ale neochrání Vás např. od toho, že vlivem přepětí od blesku anebo zavlečeného od blesku v blízkosti může začít hořet např. Vaše televize… Od listopadu 2006 předpisy výslovně doporučují instalaci svodičů přepětí.Pokud se rozhodnete, že si svodiče přepětí nepořídíte, hrozí Vám nejen značné škody při vzniku přepětí v elektroinstalaci, ale riskujete i to, že Vám revizní technik Vaši stavbu neschválí.Tyto předpisy výslovně uvádí, že při úderu blesku je pravděpodobnost poškození domovní instalace: - bez použití svodičů přepětí 100 % - s použitím maximální úrovně ochrany pomocí svodičů přepětí klesá na 0,1 %(riziko se snižuje 1000 - krát)

Na závěr ještě toto:

V důsledku oteplování stoupá počet tropických dnů,vlivem tohoto jsou i bouřky značně prudší a energie, která vzniká výbojem blesku značně vyšší oproti normálu.Proto i škody, které hrozí nepřipraveným budou vyšší.V případě řešení pojistné události k tomu přihlíží i pojišťovna.